in

Knot: Nederland moet lonen verhogen voor sterkere euro

Nederland moet de belasting op arbeid verlagen zodat huishoudens meer geld te besteden hebben. Als alle rijke landen in Europa dat ook doen, zullen ze meer producten importeren waar juist de armere lidstaten dan van profiteren. Zo kan de EU samen sterker uit de crisis komen.

Die oproep doet president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdagavond in de H.J. Schoo-lezing. Volgens Knot heeft de gemeenschappelijke wisselkoers als gevolg van de invoering van de euro veel gunstiger uitgepakt voor sterke economieën als Nederland en wordt het verschil met zwakkere broeders daardoor steeds groter. Binnen landen zijn het vervolgens niet de burgers maar vooral bedrijven die hebben geprofiteerd van de interne markt, waardoor het maatschappelijk draagvlak voor Europa wordt ondermijnd, stelt Knot.

Volgens de DNB-president moet de ‘voortdurende scheefgroei’ binnen de eurozone gezamenlijk worden bestreden, ook al om zo toekomstige eurocrises te voorkomen. Daarvoor is het nodig dat de muntunie wordt versterkt en is het ook nodig dat landen ‘nationale bewegingsvrijheid inleveren’ door een ‘eerlijke rolverdeling met rechten en plichten af te spreken’. Daarvoor is moed nodig, stelt Knot, want er is ‘geen land dat lichtvaardig soevereiniteit opgeeft’.

Lees ook  President Erdogan : Islamofobie “Het verspreidt zich als kanker in het westen”

Landen in de EU moeten nationale bewegings­vrij­heid inleveren
Klaas Knot, De Nederlandsche Bank

Werk aan de winkel
Niet alleen zwakkere landen zullen volgens Knot hervormingen moeten doorvoeren om concurrerender te worden. Ook voor Nederland is er ‘werk aan de winkel’: het belastingstelsel moet volgens hem in de volgende kabinetsperiode kritisch tegen het licht worden gehouden en de ‘onbalans op de arbeidsmarkt’ tussen vast en flex moet worden aangepakt. Knot: ,,Noordelijke eurolanden moeten hervormen om hogere loongroei en binnenlandse vraag teweeg te brengen. Zuidelijke eurolanden moeten hervormen om concurrerender te worden en hun schuldenlast terug te brengen.”

De sfeer moet niet worden verziekt door discussies over wie de zwaarste lasten tilt
Klaas Knot, DNB

Volgens Knot moet de muntunie stabieler en welvarender worden en moet de balans tussen lusten en lasten voor elk land positief zijn. ,,Zodat de sfeer niet wordt verziekt door discussies over wie de zwaarste lasten tilt. En waardoor in en voor Europa meer goodwill ontstaat, wat het weer gemakkelijker maakt om samen de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.”

Lees ook  Twee Arnhemse pubermeisjes al dagen vermist

Verdere Europese integratie is volgens Knot een kwestie van ‘welbegrepen eigenbelang’. Wie tegen overheveling van soevereiniteit is, zal daar een prijs voor betalen, stelt hij, in de vorm van groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden, meer schuldencrises, meer noodsteun, en een lagere welvaart. ,,Dan zal de euro op termijn niet houdbaar blijken. En die prijs zal naar ik vrees opnieuw betaald worden door de gewone mensen”, aldus Knot.

‘Poliovirus aangetroffen in riool bij grote vaccinproducent’

David (21) gebruikt foto Grapperhaus tegen zijn coronaboete